Přihlášení k novinkám:
Vybíráme akce z našeho e-shopu Aktuální novinky z e-shopu

Obchodní podmínky

Provozovatel

F1-store s.r.o.

Sídlo: Limuzská 8/2110, 100 00  Praha 10 

IČ: 27105873
DIČ: CZ27105873
Registrace: OR Městkého soudu v Praze, oddíl C, vložka 96644
Bankovní spojení: 5984903001/5500
 

Odpovědná osoba za e-shop: Ladislav Legeza


 Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.f1-store.cz


Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


Základní informace o nakupování

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží.
Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky. Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou emailové zprávy.

Před nákupem můžete provést registraci. Osobní data, která uvedete v registračním formuláři chráníme ve smyslu zákona č.101/2000, Sb.,o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje budou použity pouze pro vlastní potřeby, účel ověření objednávky a doručení zboží.
Objednávky mohou být u zákazníka ověřeny a to formou telefonickou, pomocí SMS nebo e-mailem.

Zboží, které je skladem v e-shopu, je expedováno okamžitě. Zboží skladem u dodavatele je expedováno do 2-3 dnů. Zboží skladem u výrobce je expedováno do 1 měsíce - sledujte dostupnost zboží.


Informace o platbách

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několika způsobů:

 • Dobírka - zákazník provede platbu v hotovosti při dodání Českou poštou.
 • Platba předem - zákazník převede peníze na účet dodavatele 5984903001/5500 (variabilní symbol = číslo objednávky). Zásilka je poté spotřebiteli zaslána na určenou adresu.

Při zakoupení výrobku z řady Store Exclusive je nutné složit předem na bankovní účet zálohu ve výši 70 % ceny objednávky. Záloha je v případě odstoupení od smlouvy nevratná.

Pro platbu za vstupenky na závody F1 je nutné zvolit platbu předem bankovním převodem.


Způsob dopravy po České republice

Všechny ceny zboží i přepravného jsou včetně DPH a všech nákladů (manipulace, doprava, balení atd). V případě nákupu nad 6 500 Kč je doprava po ČR ZDARMA. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

Dodání zboží do 24 hod platí pro pracovní dny v případě objednání zboží skladem do 12:00 a není-li platba převodem.

Doba dodání Typ dopravy Platba předem,
platební kartou
Platba v hotovosti
při převzetí
(dobírka)
Do 2 dnů Česká pošta
"Do ruky"
122,- Kč 170,- Kč
2 - 5 dní Česká pošta
cenný balík
"Standard"
115,- Kč 150,- Kč
Do 2 dnů PPL "Do ruky" 95,- Kč 130,- Kč (při platbě kartou 160,- Kč)

Způsob dopravy do zahraničí

Zboží zakoupené v tomto e-shopu je možné zaslat i do zahraničí. Pro zásilky do zahraničí platí zvláštní ceníky, cena dopravy bude dohodnuta emailem nebo telefonicky po objednávce.

Doprava na Slovensko

 • obyčejný balík - 300 Kč
 • rozměrné zásilky (např. kočárky) - 600 Kč
 • PPL Slovenská republika - 300 Kč

Upozornění

Na výrobky Alfa Romeo, Sparcoautodráhy Carrera se nevztahuje možnost dopravy zdarma ani při vyšších hodnotách objednávky. Zároveň platí, že k objednávkách obsahujícím pouze toto zboží nebude automaticky přidělován dárek, to platí i v případě objednání pouze vstupenek na F1.


Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu, cedulek s kompletním obsahem (s návodem a kompletním příslušenstvím včetně dárku), aby bylo schopné dalšího prodeje. Při vrácení zboží zajistěte následující:

 • přiložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz.

 • na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a číslo bankovního účtu.    Vrácení peněz za objednávku je pouze na bankovní účet!    Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, vrací se vždy jen cena zboží. Zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře.

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!

Po obdržení takto vráceného zboží prodávající překontroluje a nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět částku, zaplacenou za zboží, způsobem, na kterém se oba dohodnou. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží k zákazníkovi.

Při výměně zboží z důvodu např. jiné barvy či změně velikosti zákazník opět platí poštovné za znovudoručení vyměněné zásilky.  Při vrácení zboží nebude zákazníkům vráceno poštovné.

Vrácení peněz za zboží se provádí pouze bankou a při vrácení jen části zboží, musí být vrácen i dárek, který potom neodpovídá odebranému zboží podle částky.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.


Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.


Záruční podmínky

Každá zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. U zboží, kde je to obvyklé, pak obsahuje navíc záruční list eventuelně návod k montáži či používání.

Délka záruční doby na veškeré zakoupené zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku, t.j. činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


Reklamační řád

E-shop F1-store se snaží být zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci.

Zákazník by měl užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit. Záruka poskytnutá na zboží je v délce 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí objednávky.

Zákazník má vždy právo na reklamační proces. Pokud bude vada uznána, jako opodstatněná bude zákazníkovi nabídnuta sleva, pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupí ceny nebo výměnu za stejné, nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci.

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci může zákazník uplatnit písemně, formou e-mailu nebo telefonicky po domluvě s odpovědnou osobou. Prosíme zákazníky, aby spolu s reklamací přinesli doklad o koupi, který obdrželi spolu se zbožím.

Pokud je reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak.

Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Rozhodne li se tak, musí dodržet zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy.  Žádáme zákazníky, aby zboží vraceli:

 • kompletní včetně případných komponentů, slev apod.,
 • spolu se zbožím zaslali platný doklad o koupi (faktura, paragon atd.),
 • zboží nepoškozené, nejlépe v originálním obalu s cedulkami, případně dárkem

Při výměně zboží poštovné při novém zasílání zásilky platí zákazník. Při vrácení zboží nebude zákazníkům vráceno poštovné.

Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací: Ladislav Legeza

Adresa pro zasílání zboží k reklamaci:

F1-store s.r.o.

Sídlo: Limuzská 8/2110, 100 00  Praha 10 

e-mail: 

Pro řádné vyřízení reklamace je nutné používat výše uvedené údaje pro zasílání zboží k reklamaci.


Ochrana osobních údajů a dat

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů.

Souhlasem s obchodními podmínkami a odesláním objednávky v internetovém obchodě f1-store.cz souhlasím s poskytnutím osobní informace (e-mailu) třetí straně, kterou je Heureka.cz jejímž provozovatelem je společnost Allegro Group CZ, s.r.o. Tato informace je poskytnuta pouze pro zaslání a vyhodnocení dotazníku "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem u Obchodníka.

Osobní data zákazníka poskytnutá pro potřeby služby "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" jsou považována za osobní data Obchodníka a proto je nelze bez jeho výslovného souhlasu poskytnout dalšímu subjektu ani je využít jinak než je zde uvedeno.


Závěrečná ustanovení

Koupí výrobku dáváte souhlas se stanovenými obchodními podmínkami, která se po řádném přečtení zavazujete dodržovat. Prodejce zároveň upozorňuje, že výrobky jsou určeny k montáži odborným servisem. V případě dalšího prodeje o této skutečnosti informujte své zákazníky.

Věříme, že si získáme Vaši důvěru.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 30.6.2012

 zpět na začátek...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace